Vấn đề của bạn muốn được hỗ trợ tư vấn là gì?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt)

TIẾP THEO >>> 

Vấn đề / mong muốn này đã có từ bao lâu? Và có ảnh hưởng gì đến
mối quan hệ, công việc, sức khoẻ, tiền bạc của bạn...?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt)

TIẾP THEO >>>    

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Bạn đã từng sử dụng những giải pháp nào để xử lý vấn đề / mong muốn đó?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt).

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Kết quả của giải pháp đó là gì?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt)

<<< QUAY LẠI

Mục tiêu, mong muốn lần này của bạn là gì?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt)

TIẾP THEO >>>   

<<< QUAY LẠI

Cái giá mà bạn phải trả nếu vấn đề này kéo dài từ 1 đến 5 năm
tiếp theo là gì?

TIẾP THEO >>>   

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Công việc hiện tại của bạn là gì ? ( văn phòng, kinh doanh, đầu tư ...) 

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Nếu có một giải pháp giúp bạn giải quyết triệt để các vấn đề của mình,
Bạn có sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc cho nó không ?

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Câu hỏi khác bạn muốn đặt ra cho chúng tôi là gì?

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Tài khoản Facebook hoặc Zalo đang hoạt động của bạn ?

<<< QUAY LẠI

>>> HOÀN TẤT CÂU TRẢ LỜI <<<

Thời gian bạn muốn đặt lịch trao đổi 1:1 cùng chúng tôi ?
(Bạn hãy đưa ra 2 khung thời gian và ngày muốn đặt lịch nhé)

Gửi Đăng Ký

Đặt Lịch Tư Vấn 1:1 Cùng Chuyên Gia
Phạm Minh Hoàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn !