TIẾP TỤC >>>   

TIẾP TỤC >>>    

PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 1:1

Vấn đề / Mong muốn của bạn muốn được hỗ trợ là gì?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt)

TIẾP THEO >>> 

<<< QUAY LẠI

Vấn đề / mong muốn này đã đã có từ bao lâu? Và có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ, công việc, sức khoẻ, tiền bạc của bạn...? (Mô tả càng chi tiết càng tốt)

TIẾP THEO >>>    

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Bạn đã từng sử dụng những giải pháp nào để xử lý vấn đề / mong muốn đó?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt).

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Kết quả của giải pháp đó là gì?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt)

<<< QUAY LẠI

Mục tiêu, mong muốn lần này của bạn là gì?
(Mô tả càng chi tiết càng tốt)

TIẾP THEO >>>   

<<< QUAY LẠI

Cái giá mà bạn phải trả nếu vấn đề này kéo dài từ 1 đến 5 năm tiếp theo là gì?

TIẾP THEO >>>   

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Thu nhập hàng tháng hiện tại của bạn ?

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Bạn có sẵn sàng đầu tư hơn 50 triệu cho chương trình 1:1 này ? 

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Câu hỏi khác bạn muốn đặt ra cho chúng tôi là gì?

<<< QUAY LẠI

TIẾP THEO >>>   

Tài khoản Facebook hoặc Zalo đang hoạt động của bạn ?

<<< QUAY LẠI

>>> HOÀN TẤT <<<

Thời gian bạn muốn đặt lịch trao đổi 1:1 cùng chúng tôi ?
(Bạn hãy đưa ra 2 khung thời gian và ngày muốn đặt lịch nhé)