Nhập giờ, ngày, tháng, năm theo dương lịch.

Lấy Lá Số Tứ Trụ
Xuất file PDF

Lưu ý: để hiểu rõ về các thông tin mô tả chi tiết của thuật ngữ, bạn vui lòng nhấn vào tên thuật ngữ!

Để sử dụng đầy đủ tính năng ứng dụng bạn vui lòng đăng nhập và đăng ký gói dịch vụ của chúng tôi.
LÁ SỐ BÁT TỰ TRỤ GIỜ TRỤ NGÀY TRỤ THÁNG TRỤ NĂM
DƯƠNG LỊCH
ÂM LỊCH
NÔNG LỊCH
THIÊN CAN
ĐỊA CHI
TÀNG CAN