NLP PRACTITIONER

Tứ trụ giúp nhận diện và đánh giá cá nhân : Tứ trụ giúp nhận diện và đánh giá cá nhân một cách công bằng nhất, không thiên vị và không có tính phán xét, nó được sử dụng như là một công cụ để cải thiện cá nhân một cách hiệu quả, tối ưu nhất. Dựa vào các thông tin ngày, tháng, năm, giờ sinh của con người, tứ trụ không phải là hệ thống câu hỏi như các phương pháp khác , nó không bị thao túng. Nó đặc biệt hữu ích trong việc trợ giúp người làm công tác tuyển dụng nhân sự và những người phải đưa ra quyết định quan trong trong việc đề bạt ai, chọn ai, tuyển ai, thông qua tứ trụ chúng ta có thể biết được các hành vi , tính cách, phẩm chất, tài năng, năng lực của ứng cử viên cũng như khả năng được định sẵn và hoàn toàn có thể biết được thông qua bản tứ trụ của họ. Quan trọng hơn thế, nó còn giúp các doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng việc nhận diện những yếu tố nào thực sự là động lực của những ứng cử viên này và làm thế nào để quản lý họ.