Còn một bước nữa ...

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quét mã bên dưới để nhận quà tặng

Bạn Cần Xác Nhận Đăng Ký Để Được Nhận Quà Tặng

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO NHÓM ZALO
NHẬN QUÀ TẶNGNếu bạn không vào nhóm zalo, chúng tôi sẽ không thể gửi quà tặng cho bạn. Bấm nút này vài lần để vào nhóm zalo nhé.

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Và Bấm Vào Chỗ Này

Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Zalo
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm Zalo được nữa ... 
00
00
00
00
This site is not a part of the Facebook website or META Inc. Additionally, this site is not. endorsed by Meta in any way.

META is a trademark of META, Inc.