Gói Miễn Phí
0đ
7 ngày
📌 Sử dụng tính năng cơ bản Lá Số Bát Tự.
📌 Sử dụng tính năng cơ bản Xem Ngày Tốt.
Gói 1
300000đ
30 ngày
Sử dụng full tính năng Lá Số Bát Tự :
📌 Diễn giải các yếu tố trong lá số.
📌 Xác định vòng đời tốt xấu.
📌 Xác định các yếu tố thần sát ảnh hưởng trong lá số mỗi năm, mỗi 10 năm.
📌 Xác định các hướng nhà tốt xấu so với tuổi cá nhân.
📌 Hỗ trợ giải đáp sử dụng.
📌 Miễn phí tính năng Xem Ngày Tốt.
Gói 2
1200000đ
180 ngày
Sử dụng full tính năng Lá Số Bát Tự :
📌 Diễn giải các yếu tố trong lá số.
📌 Xác định vòng đời tốt xấu.
📌 Xác định các yếu tố thần sát ảnh hưởng trong lá số mỗi năm, mỗi 10 năm.
📌 Xác định các hướng nhà tốt xấu so với tuổi cá nhân.
📌 Hỗ trợ giải đáp sử dụng.
📌 Miễn phí tính năng Xem Ngày Tốt.
Gói 3
1500000đ
365 ngày
Sử dụng full tính năng Lá Số Bát Tự :
📌 Diễn giải các yếu tố trong lá số.
📌 Xác định vòng đời tốt xấu.
📌 Xác định các yếu tố thần sát ảnh hưởng trong lá số mỗi năm, mỗi 10 năm.
📌 Xác định các hướng nhà tốt xấu so với tuổi cá nhân.
📌 Hỗ trợ giải đáp sử dụng.
📌 Miễn phí tính năng Xem Ngày Tốt.
Gói 4
11000000đ
Trọn đời ngày
Sử dụng full tính năng Lá Số Bát Tự :
📌 Diễn giải các yếu tố trong lá số.
📌 Xác định vòng đời tốt xấu.
📌 Xác định các yếu tố thần sát ảnh hưởng trong lá số mỗi năm, mỗi 10 năm.
📌 Hỗ trợ giải đáp sử dụng.
📌 Xác định các hướng nhà tốt xấu so với tuổi cá nhân.
📌 Miễn phí tính năng Xem Ngày Tốt.
☯️ Tư vấn 1 giờ qua online.