Xem ngày đại quái

14/07/2022 Tin tức - sự kiện


Tiết Khí: --- Âm Lịch:

Giờ
Ngày
Tháng
Năm
Tọa
Năm sinh
Thông tin ngày cơ bản
12 Trực

Đổng Công
28 Sao
Hoàng Đạo
Hắc Đạo
Nạp Âm
Xung Tuổi
Tài Thần
Hỷ Thần
ĐN N TN Đ T ĐB B TB

8 LUẬT HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI TRẠCH NHẬT

1. Nhất Gia Cốt Nhục

2. Hà Đồ

3. Hợp Thập, Hợp Ngũ và Hợp Thập Ngũ

4. Cùng Quái hoặc Cùng Vận

5. Tương Sinh Tương Khắc Ngũ Hành

6. Cùng Âm Cùng Dương Quái

7. Địa chi Tứ Trụ - Xung, Hợp, Hội

8. Chủ và Khách

Quy Trình Xem Ngày

Kinh Nghiệm Gợi Ý

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP THEO GIỜ:

Độn:

Âm Độn

Cục:

5

Tuần Thủ:

Nhâm

Trực Tinh:

Bồng

Trực Xử:

Hưu-Phản Ngâm

ĐN

N

TN

Đ

T

ĐB

B

TB

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

HOAN DỊCH CÁCH

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP THEO NGÀY:

Độn:

Âm Độn

Cục:

5

Tuần Thủ:

Nhâm

Trực Tinh:

Bồng

Trực Xử:

Hưu-Phản Ngâm

ĐN

N

TN

Đ

T

ĐB

B

TB

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

HOAN DỊCH CÁCH

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP THEO THÁNG:

Độn:

Âm Độn

Cục:

5

Tuần Thủ:

Nhâm

Trực Tinh:

Bồng

Trực Xử:

Hưu-Phản Ngâm

ĐN

N

TN

Đ

T

ĐB

B

TB

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

HOAN DỊCH CÁCH

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP THEO NĂM:

Độn:

Âm Độn

Cục:

5

Tuần Thủ:

Nhâm

Trực Tinh:

Bồng

Trực Xử:

Hưu-Phản Ngâm

ĐN

N

TN

Đ

T

ĐB

B

TB

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

HOAN DỊCH CÁCH

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ

Quý

Nhậm

3

Kỳ

Khai

Hổ