Tiết Khí: --- Âm Lịch:

Giờ
Ngày
Tháng
Năm
Tọa
Năm sinh
Thông tin ngày cơ bản
12 Trực

Đổng Công
28 Sao
Hoàng Đạo
Hắc Đạo
Nạp Âm
Xung Tuổi
Tài Thần
Hỷ Thần

8 LUẬT HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI TRẠCH NHẬT

1. Nhất Gia Cốt Nhục

2. Hà Đồ

3. Hợp Thập, Hợp Ngũ và Hợp Thập Ngũ

4. Cùng Quái hoặc Cùng Vận

5. Tương Sinh Tương Khắc Ngũ Hành

6. Cùng Âm Cùng Dương Quái

7. Địa chi Tứ Trụ - Xung, Hợp, Hội

8. Chủ và Khách

Quy Trình Xem Ngày

Kinh Nghiệm Gợi Ý