Lấy Lá Số Tứ Trụ
Lưu ý: để hiểu rõ về các thông tin mô tả chi tiết của thuật ngữ, bạn vui lòng nhấn vào tên thuật ngữ!
Để sử dụng đầy đủ tính năng ứng dụng bạn vui lòng đăng nhậpđăng ký gói dịch vụ của chúng tôi.
LÁ SỐ BÁT TỰ TRỤ NĂM TRỤ THÁNG TRỤ NGÀY TRỤ GIỜ
DƯƠNG LỊCH
ÂM LỊCH
NÔNG LỊCH
THIÊN CAN
ĐỊA CHI
TÀNG CAN