Khóa Học Combo Chuyển Mệnh
Khai Giảng: 26/01
Thời gian học: 19h30 - 22h & 09h - 17h
23.000.000 ₫
Khóa học Tứ trụ
Khai Giảng: 22/04
Thời gian học: 19h30 - 22h
4.500.000 ₫
Khóa học Free ” 5 NGÀY LÀM CHỦ VẬN MỆNH”
Khai Giảng: 10/08
Thời gian học: 20-22h
Miễn phí ₫
Khóa Học NLP Master Cấp Chứng Chỉ Quốc Tế
Khai Giảng: Tháng 12
Thời gian học:
0 ₫
Khóa Học NLP Practitioner Cấp Chứng Chỉ Quốc Tế
Khai Giảng: 03,04/04/2021
Thời gian học: 9h-17h
Thiết kế vận mệnh – Design Your Destiny
Khai Giảng: 19/04
Thời gian học: 19h30 - 22h
2.000.000 ₫
Khóa Học Lựa Chọn Ngày Giờ Cá Nhân
Khai Giảng: 25/04/2020
Thời gian học: 4 buổi
990.000 ₫
Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh Bí Kíp CAFS
Khai Giảng: 04/05/2020
Thời gian học: 32 giờ
15.000.000 ₫
Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh Thực Hành
Khai Giảng: 20/04/2020
Thời gian học: 6 buổi
3.000.000 ₫