Tỳ Hưu như ý bằng đồng

1.900.000 1.555.000

Tỳ hưu phong thủy kích thước 14cm, được làm bằng đồng.

Tỳ Hưu Như Ý mang ngoại hình uy phong, đầu mang hai sừng, miệng rộng và phần bụng khá to.

Thức ăn ưa thích là vàng, bạc, châu báu. do đó người ta tin rằng, sử dụng tỳ hưu sẽ giúp chiêu tài, giữ tiền, việc kinh doanh, buôn bán sẽ trôi chảy hơn.