Hổ phù trừ tà hóa sát

880.000 780.000

Hổ phù trừ tà hóa sát pháp khí hóa sát nổi tiếng. 

Là vật phẩm được đúc đồng theo điển tích lịch sử về cuộc giao tranh nước trường sinh giữa quỷ La Hầu và vị thần trong tín ngưỡng của người Đại Việt trước kia.