Kiếm thất tinh trừ tà khí

1.400.000

Kích thước: Dài 40cm, nặng 0.5kg

Chất liệu: Đồng 100%

Công dụng: Kiếm thất tinh trừ tà khí – vật phẩm hóa sát, trấn trạch được ví như pháp khí gắn liền với chi phái Huyền Không Phi Tinh nổi tiếng.