Đá Dzi Tây Tạng

1.499.000

“Đá Dzi Tây Tạng – Kho báu linh thiêng của văn hóa và tâm linh”

Kích thước: 18 x 13mm

Số mắt hoa văn: 9 mắt

Hình thức: Vòng cổ, vòng tay