Vòng trầm hương 108 hạt đeo tay

3.000.000

Dạng hạt Trầm: Hình tròn, nấu dầu đặc biệt
 
Loại Trầm: Trầm hương Nấu dầu đặc biệt Việt Nam Nguyên Chất
 
Số hạt: 108 hạt
 
Dành cho Giới tính: Nữ/Nam