Tháp văn xương 9 tầng bằng đồng

999.000

Thông tin: Kích thước: 29 cm x 8 cm.; Khối lượng: 0.9 Kg; Chất liệu: đồng vàng.

Tháp văn xương là Pháp Khí Kích Vận Cho Học Hành Thi Cử, Công Danh, Sự Nghiệp.

Đỉnh tháp: Chạm khắc hình quả bầu, có ý nghĩa phước lành, viên mã, sự nghiệp phát triển, đi lên Mỗi tầng được chạm khắc tinh tế, có ý nghĩa công danh từng bước thăng tiến, công việc tốt đẹp.